For myndigheder er alting forbudt, hvis ikke det er tilladt ved lov For private er alting tilladt, hvis det ikke er reguleret ved lov

Forvaltningsret er juraens sorte får. Jura som fag blev etableret i 1472, men beskyttelsen af borgeren mod myndighederne er et resultat af opstanden i DK i 1848 og af den franske revolution

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

Kommunernes urimelige anbringelser på trods af tiltalefrafald

      Kommunal fastholdelse af voldsformodning trods tiltalefrafald Om ugyldig brug af modsætningsslutninger i anbringelsessager Af Mikael Hertig * * Cand. scient. pol. Indledning Når en kommune modtager en anmeldelse mod en far eller mor for vold mod deres barn, overlader den efter bogen efterforskning og spørgsmålet om tiltale til politi og anklagemyndighed. Hvis anklagemyndogheden vælger at frafalde tiltale,…

Anbringelser i Danmark bygger på en forlængst forkastet metode

  Omstridt socionoms teorier bygger på  meget spinkelt grundlag Borger Debat.dk Desværre er forfatteren til denne artikel ukendt. Dens alder til trods er det nok den bedste oversigtsartikel om DUBU og trekanten. 19.05.03 Den norske sosionom, Kari Killén, hvis teorier i meget stor udstrækning er blevet adopteret af sociale myndigheder i Danmark, baserer sine teorier på undersøgelser af forældre til kun…

Forvaltningsret

Ombudsmanden om partsaktindsigt:

Optakt –  af Mikael Hertig Kend din sag. Hav altid fuld aktindsigt Som borger med tilknytning til kommunens jobcenter, kontrolgruppe, ydelseskontor eller familieforvaltning bør du kende hele din sag. Det gør du ved at søge aktindsigt ved den afdeling, der behandler din sag. Du har også ret til at søge aktindsigt direkte hos anden aktør,  boenhed, psykolog, døgninstitution etc., som…

Forvaltningsret

Om: “Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes”

Et vigtigt  princip   Husker I historien om manden, som først modtog et brev om, at han var bevilget førtidspension. Kommunen  trak efterfølgende brevet tilbage, idet det blev hævdet, at der skulle være tale om en fejl? Der findes et princip: “BEGUNSTIGENDE FORVALTNINGSAKTER KAN IKKE TILBAGEKALDES”….. Sådan et princip gælder ikke automatisk. Uden først at have konsulteret lærebøger kommer jeg…

Tegning mand med talerstol anden med stor kuglepen

Lov om Juridisk rådgivning

    Loven handler om forhold og aftaler mellem en Juridisk Rådgiver og en kunde, der modtager sådan rådgivning.  Før lovens vedtagelse i 2006 gjaldt der regler, hvor kun advokater og jurister måtte yde juridisk rådgivning. Efter lovens vedtagelse er det tilladt som konsulent at yde juridisk rådgivning, selv om personen ikke er advokat; vedkommende behøver heller ikke være cand.…

Lille pige ser på vandet efter tø i Nuuk

AST Principmeddelelse 11-.22 behandling -. vaccination

AST PM 11-22 om behandling imod forældreønske (Barn anbragt udenfor hjemmet)   Ankestyrelsens principmeddelelse 11-22 om forhold under anbringelsen – behandling – vaccination – Covid-19 MH-s kommentar skrives med rødt Principmeddelelsen fastslår Kommunen kan træffe afgørelse om, at et barn eller en ung, der er anbragt uden for hjemmet, skal vaccineres, selvom forældremyndighedsindehaverne ikke ønsker, at barnet eller den unge…

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

AST Principmeddelelse om ForældreKompetenceUndersøgelse 16-22

    Ankestyrelsens principmeddelelse 16-22 om børnefaglig undersøgelse – forældrekompetenceundersøgelse – autoriseret psykolog     Principmeddelelsen fastslår Kommunen kan som led i en børnefaglig undersøgelse iværksætte en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren. En sådan undersøgelse betegnes en forældrekompetenceundersøgelse. Det er kommunen, som vurderer, om der er behov for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse som led i en børnefaglig undersøgelse. Når kommunen iværksætter…

Tvang udenfor strafferetsplejen Betænkning nr. 1428/2003

Retssikkerhedskommissionens betænkning Forarbejde til Retssikkerhedsloven  ( “Tvangsindgrebsloven”)   Her downloadet fra krim.dk 18. maj 2022 Efterhånden vil der kunne blive indarbejdet kommentarer og referencer i selve teksten Retssikkerhedskommissionens betænkning Betænkning nr. 1428 København 2003   Resume Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til,…

Ombudsmand: Manglende vejledning, fristoverskridelse

Denne ombudsmandsudtalelse handler om tilfælde, hvor en klagefrist ikke overholdes, fordi modtageren ikke var passende orienteret.  Den er vigtig. Jeg vil sætte flere kommentarer  ind i den. Mikael Hertig maj 2022 FOU nr 1990.240 Folketinget Yderligere oplysningerVis/skjul Yderligere oplysninger Resume   Resumé En tyrkisk indvandrer (A) kom i 1979 ud for en arbejdsskade. Sikringsstyrelsen (SIS) blev bekendt med arbejdsskaden og…

Grønlænderes rettigheder som oprindeligt folk ILO 169

I første omgang bringes her den rå tekst med bemærkninger og tiltrædelse. Kommentarer følger senere.   1994/1 BSF 31 Folketinget Yderligere oplysninger Folketinget udtaler sin tilslutning til, at den af Den Internationale Arbejdskonference i året 1989 vedtagne konvention nr.169 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater ratificeres med virkning for Kongeriget Danmark. Oprindeligt fremsat forslag Folketinget udtaler sin tilslutning…