Individet og systemet

Chapilin imellem tandhjul

Chaplin Moderne Tider
(wikipedia)

Mennesket mod systemet?

Forvaltningsrettens kerne er, at det enkelte individ har ret til at være i samfundet. I erkendelsen af, at statsmagtens og myndighedernes voldsmonopol kan smadre ethvert menneske i samfundet, er beskyttelsen en del af kontrakten mellem styret og befolkningen – i et demokrati, i hvert fald.

Der kan holdes uendelig mange skåltaler om demokratiet som styreform, lighed for loven og så videre. Men, når det kommer til stykket, kan man let i situationer, hvor den lille svage borger kommer til kort. Beskyttelsesmekanismerne svigter.

Chaplins film “Moderne Tider” tegner mennesket som en lille, velmenende, sagesløs mand, der kommer i klemme i tandhjulene i et kæmpestort system, han ingen mulighed har for at hamle op med.

I skåltalerne ser vi let den vigtige pointe i, at den svage, den lille mand, har ret til et liv i frihed, med tag over hovedet, mad på bordet og så videre.

Emnet for denne hjemmeside er at også at gå ind i spændet mellem principper og virkelighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.