FORVALTNINGSRETLIGE BEGREBER

 

FORVALTNINGSRETLIGE BEGREBER

 

 

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231 Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark mh@aquut.com

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
Fregatten 4, 1 tv
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

 

 

Ved siden af paragrafferne i lovgivningen er en række begreber (= principper) centrale for forståelsen af den jura, vi har at gøre med – både i FB.-grupper som  “Jobcentrets Ofre” og  “Tvang og Magt” og i det hele taget i spillet mellem dig som borger / studerende. Mødet med forvaltningen, opgaver i forvaltningsret – samfundsfag.

Her kommer der henvisninger til artikler, og der kommer også definitioner.

 

 

 

AFGØRELSE

I den forvaltningsretlige litteratur skelnes der mellem Den forvaltningsretlige afgørelse og noget, der går under betegnelsen “faktisk forvaltningsvirksomhed”. En mellemting går under betegnelsen “procesledende beslutninger”  – man kan kalde det for de underafgørelser, delbeslutninger, der træffes i forbindelse med sagens oplysning før afgørelsen. Man skal holde tungen lidt lige i munden her, for nu er der pludselig forskel mellem afgørelse, beslutning og aktivitet (=proces).

 

Folketingets Ombudsmand skriver i sit nyhedsbrev 17. november 2020 bl.a.

En afgørelse i forvaltningslovens forstand vil i almindelighed være karakteriseret ved, at der er tale om
en udtalelse fra en offentlig myndighed,
som udstedes på et offentligretligt grundlag (i modsætning til privatretligt grundlag, f.eks. en aftale),
som går ud på ensidigt at bestemme, hvad der er eller skal være gældende ret, og
som retter sig mod eksterne modtagere (i modsætning til internt mod myndigheden selv).

Det indgår også i vurderingen, om det pågældende skridt afslutter sagen eller blot er et skridt hen imod sagens endelige afslutning. Der er således ikke tale om en afgørelse, når en myndighed beslutter at tage en sag under behandling. Til gengæld har en beslutning om at afslutte en sag karakter af en afgørelse.
Der er også tale om en afgørelse, når en i øvrigt kompetent myndighed afviser en borgers anmodning om, at myndigheden behandler en sag, med henvisning til, at netop de pågældende sagsforhold falder uden for myndighedens kompetence, jf. FOB 1995.207 og FOB 2006.480.

Læs artiklen i sin helhed:

AFGØRELSESBEGREBETOMBUDSMANDEN171120

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.