Måned: januar 2021

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

Call for abstracts – invitation: Barnets Lov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Temanummer i “Forvaltningsret og Politik” om “”Barnets Lov”, EMRK og internationale konventioner.”     Regeringen har nu fremsatte 27. Januar 2021  sine forslag til “Barnets Lov“. Tidsskriftet “Forvaltningsret og Politik”  inviterer til artikler om forholdet mellem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og regeringens udspil til “Barnets Lov”. Invitationen omfatter også internationale konventioner, Danmark har ratificeret, herunder fx. børnekonventionen, handicapkonventionen og ILO-konvention…

Afgørelser og kendelser

Ankestyrelsens afgørelser og meddelelser KONTANTHJÆLP, SANKTIONER. 88-14 ASTAFG88-14KTHJRIMELIGGRUND Principafgørelsen er fra 2014. Kommunen skal før den sanktionerer en aktivitetsparat for udeblivelse tage stilling til, om der findes andre omstændigheder end dem der er direkte nævnt i en oplistning i serviceloven, der retfærdiggør sanktioneringen. Det er en meget vigtig retskilde, vi har at gøre med her.   —– Ankestyrelsens Tilsynsafdeling afgjorde,…

Forvaltningsret

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

      Ombudsmandens udtalelser   Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand er forvaltningsretlige retskilder eller fortolkningsbidrag. Skal man forsvare den danske ordning med en Ombudsmandsinstitution, der bare skal sige sin begrundede mening om gældende ret, så er det sagligheden og grundigheden i udtalelser, der medfører, at der står stor respekt om de udtalelser, Ombudsmanden lægger navn til. Det er derfor altid…