Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand

 

 

 

Ombudsmandens udtalelser

 

Udtalelser fra Folketingets Ombudsmand er forvaltningsretlige retskilder eller fortolkningsbidrag. Skal man forsvare den danske ordning med en Ombudsmandsinstitution, der bare skal sige sin begrundede mening om gældende ret, så er det sagligheden og grundigheden i udtalelser, der medfører, at der står stor respekt om de udtalelser, Ombudsmanden lægger navn til.

Det er derfor altid en god idé at gå ind på Ombudsmandens Hjemmeside, når man skal afdække retsgrundlaget i en eller anden forvaltningsretlig sammenhæng.

Når vi her gentager manøvren, er det til en vis grad overflødigt. Men på den anden side prøver forvaltningsret.nu at systematisere og gengive og kommentere de enkelte udtalelser ud fra de sammenhænge, der handler med kommunale jobcentre, ydelseskontorer, kontrolgrupper og så hele familie- og anbringelsessiden.

 

Opholdskrav, dokumentation 2020

OmbudsmandenBevisvurderingOpholdskrav

 

Denne udtalelse har fået Ankestyrelsen til at ændre praksis – uanset ordlyden af bestemmelser i lovgivning, når det handler om rimeligheden i, hvilke krav en kommune kan stille til for eksempel en hjemløs, når det handler om Opholdskrav.

Spørgsmålet er så, hvor langt man kan trække analogislutninger til lignende områder, for eksempel grønlænderes dokumentation for arbejde i Grønland i forbindelse med beregning af dansk folkepension. Det skriver Ombudsmanden selvfølgelig ikke noget om. Grænsen mellem tillid og kontrol er et spørgsmål om konkret vurdering, og om hvor mange byrder man kan pålægge den enkelte borger, når det handler om at bevilge en ydelse, vedkommende ellers vil være berettiget til. Er der grund til tvivl, må man selvfølgelig grave dybere.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.