Afgørelser og kendelser

Ankestyrelsens afgørelser og meddelelser

KONTANTHJÆLP, SANKTIONER. 88-14

ASTAFG88-14KTHJRIMELIGGRUND

Principafgørelsen er fra 2014. Kommunen skal før den sanktionerer en aktivitetsparat for udeblivelse tage stilling til, om der findes andre omstændigheder end dem der er direkte nævnt i en oplistning i serviceloven, der retfærdiggør sanktioneringen. Det er en meget vigtig retskilde, vi har at gøre med her.

 

—–

Ankestyrelsens Tilsynsafdeling afgjorde, at Favrskov Kommune ikke ved at fastsætte måltal har begået ulovlig finansiel magtfordrejning. Grunden er, at kommunen glad hævder, at Jobcentret ikke styres af måltallene og at budgetterne revideres og tilpasses udviklingen på Jobcenterområdet, når budgetmålene overskrides eller underskrides. Med andre ord
tager Ankestyrelsens Tilsynsafdeling Favrskov Kommunes forklaring for gode varer uden at trykprøve, om der reelt finder nogen styring sted.

 

ASTMAGTFORDREJNIJOBCENTRET_55_Favrskov_Kommune_-_Måltal_i_jobcentret

 

 

 

Principmeddelelse om REhabiliteringsplanens forberedende del, LÆ265 er obligatorisk

 

24- 20 ASTprinxipmeddelelse2420 Ved afslutning  af ressourceforløb er LÆ265 vigtig. Indholdet må ikke omgøres, heller ikke af andre læger. Så er spørgsmålet reelt, om det også gælder Sundhedskoordinator.

 

Sundhedskoordinators begrænsede kompetence

#Sundhedskoordinator #papirlæge #opslag #behandling #klinisk_funktion

Indtil en ændring i 2019 måtte papirlæger (læs her sundhedskoordinator)  slet ikke af egen drift og uden borgerens samtykke slå op i borgerens patientjournal overhovedet. Det fremgik af den nu historiske § 42 a, stk 7, som nu er slettet. Det efterlader Jobcentrets Ofre i en situation, hvor det er vanskeligere at fortolke den afgørelse, der sigtes til her.  Der er næppe nogen tvivl om, på den ene side, at Sundhedskoordinator kun må få de papirer, som Jobcentret indhenter i kraft af de samtykker, borgeren giver.  Den nærmeste bestemmelse, der nu kan adresseres, er formentlig sundhedslovens § 42 a, stk. 4. Papirlægen/Sundhedskoordinatoren  er ikke behandlende læge, og det er et blafrende spørgsmål, om han er underkastet autorisationsloven eller forvaltningsloven.

Heller ikke bestemmelsen i lovens § 42 a, stk. 6 afgør dette. Efter denne bestemmelse er det fortsat afgørende, om Sundhedskoordinator er behandlende under sundhedsloven og autorisationsloven, eller om vedkommende som papirlæge i henvisningen her ikke er det.

 

 

 

https://stpk.dk/da/afgoerelser/afgoerelser-fra-styrelsen-for-patientklager/behandlingssager/2015/15sps79/#

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.