Call for abstracts – invitation: Barnets Lov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

 

Temanummer i “Forvaltningsret og Politik” om “”Barnets Lov”, EMRK og internationale konventioner.”

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

Tvangsfjernelse er et savn for børn og voksne

 

 

Regeringen har nu fremsatte 27. Januar 2021  sine forslag til “Barnets Lov“. Tidsskriftet “Forvaltningsret og Politik”  inviterer til artikler om forholdet mellem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og regeringens udspil til “Barnets Lov”. Invitationen omfatter også internationale konventioner, Danmark har ratificeret, herunder fx. børnekonventionen, handicapkonventionen og ILO-konvention 169 om oprindelige folks rettigheder.

En gængs beskrivelse  af dansk administrativ praksis i børnesager viser, at forvaltningens virkelighedsbeskrivelser og påstande  yderst sjældent prøves materielt.  Med andre ord lægges forvaltningens fremstillinger til grund for de afgørelser, der typisk træffes.   Hvis man forudsætter, at denne praksis var fuldt omfattet af EMRK artikel 6, ville en kritik af den administrative praksis kunne påvirke den forvaltningsretlige praksis i børnesager. Artikler, der enten diskuterer, om EMRK artikel 6 i det hele taget kan påkaldes i dansk praksis, og artikler, der med afsæt i antagelsen herom , vil være omfattet af denne invitation. I den løbende (rets) politiske diskussion har forskellige grader af forslag, fx adgang til en “second opinion”.

Retsdogmatiske og retspolitiske overvejelser, der drøfter og diskuterer en fremtidig dansk politik for anbringelser i lyset af
regeringsudspillet i lyset af den eksisterende og fremtidige lovgivning er af interesse i den løbende politiske debat, før loven vedtages. Tiden er derfor kort.

Vi inviterer også til artikler med et videnskabeligt tilsnit. De vil blive redigeret og drøftet, men vi har i redaktionen ikke mulighed for egentlig peer review.

Alle artikler skal overholde standarderne APA eller Harvard.

 

 

 

 

 

Emnerne kan være:

Tvangsadoption og EMRK artikel 8 om Retten til et Familieliv

Retssikkerhed i den danske praksis i børnesager i lyset af EMRK artikel 8 om fair rettergang

Diskrimination af særlige grupper i henhold til EMRK artikel 14 og øvrige konventioner, Danmark har ratificeret, eventuelt også inkorporeret i dansk ret.

 

Artiklerne skal have et fagjuridisk indhold, men kan have karakter af

ESSAY: Artikel på 3 til 7 sider med et retspolitisk, diskuterende indhold.

Artikel: Indsend abstract til drøftelse.  (højst en halv side).

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.