Måned: februar 2021

Inuitkvinde sorthåret billede sort/hvis

Oprindelige folks rettigheder

ILO.-konvention 169 om Oprindelige Folks rettigheder Danmark har ratificeret denne konvention. Den er ikke inkorporeret i dansk lov. På alle områder, hvor den ikke er i direkte modstrid med dansk lov (ikke bekendtgørelser etc. nedenunder i den retlige trinfølge) kan den påkaldes. En del af bestemmelserne tilpligter regeringen at indrette lovgivning og administration på bestemte måder. Det ville være dejligt,…

Skilt med vejledning

Om Vejledningspligt

Somme tider lander jeg i underlige diskussioner med folk herinde . Jeg tænker på situationer, hvor nogle mener noget andet om gældende ret. På en eller anden måde lægger juridiske udlægninger og fortolkninger op til rethaveriskhed. Det er der flere grunde til. Den mest nærliggende er, at der indenfor lovene altid skal fortolkes. Lovene forudser aldrig virkeligheden helt. Derfor må…

Portræt af LineBarfod

Om retten til at optage lyd ved møder

Spm. nr. S 4066 Til justitsministeren (29/7 03) af: Line barfod (EL): »Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale…

Billede af Grundloven

Grundloven af 5. juni 1953

Grundloven     Grundloven kan også downloades her Grundloven1953   Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)       Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: I overensstemmelse med bestemmelserne i § 94 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af…