Om: “Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes”

Forvaltningsret

Et vigtigt  princip

 

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231 Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00 Fregatten 4, 1 tv DK 6400 Sønderborg Denmark mh@aquut.com

https://orcid.org/0000-0002-0533-0231
Cand. scient. pol. Aarhus Universitet 1982 Cell +45 27 24 47 00
DK 6400 Sønderborg Denmark
mh@aquut.com

Husker I historien om manden, som først modtog et brev om, at han var bevilget førtidspension.
Kommunen  trak efterfølgende brevet tilbage, idet det blev hævdet, at der skulle være tale om en fejl?

Der findes et princip:

“BEGUNSTIGENDE FORVALTNINGSAKTER KAN IKKE TILBAGEKALDES”…..

Sådan et princip gælder ikke automatisk. Uden først at have konsulteret lærebøger kommer jeg til følgende resultat:

1) Afgørelsen og meddelelsen om førtidspension ligger indenfor det sandsynlige udfaldsrum af den sag, der forelå til afgørelse

2) Der foreligger ingen nye oplysninger, der kan ændre afgørelsen

Jeg citerer fra Vestre Landsrets dom i en arbejdsskadesag, hvor ankestyrelsen var indstævnet:

“Det er ubestridt, at A ikke har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, og at Ankestyrelsen har haft alle relevante oplysninger til brug for behandling af den anmeldte arbejdsskade.

Ankestyrelsens tilbagekaldelse af afgørelsen er således alene baseret på en ændret vurdering af de faktiske oplysninger, som forelå, da den oprindelige afgørelse blev truffet.

Der er derfor, og da der ikke foreligger omstændigheder, der kan føre til et andet resultat, heller ikke grundlag for at tilbagekalde afgørelsen efter almindelige regler om tilbagekaldelse af gyldige, begunstigende forvaltningsakter.”

Når princippet ikke kan bruges: Gennemskuelighed, forudselighed

 

Der er grund til at hæfte sig ved, at det ikke er den begunstigende forvaltningsakts konsekvenser for myndighedens økonomi, der afgør, om princippet gælder eller ej.  En variant, der snerper i den retning ses dog, når der udbetales alt for store beløb i et tilfælde. Hvis en kontanthjælpsmodtager efter skat pludselig modtager 80.000 i stedet for 8.000, så bør manden kunne forudse, der foreligger en art teknisk fejl. Der er heller ikke tale om nogen direkte afgørelse, men en overraskende fejl.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.