Kategori: Forvaltningsret og Politik

Ombudsmanden har til jhuse på Gammel Torv

Sådan blev Ombudsmanden til

      Hvorfor fik vi et tilsyn med forvaltningen, der hørte under Folketinget og ikke under domstolene? Andre lande, bortset fra Sverige, har typisk forvaltningsdomstole. Der har flere gange været fremsat forslag om, at vi skal ændre den danske ordning med forskellige administrative ankeorganer og mere eller mindre erstatte dem med forvaltningsdomstole. Der er hjemmel til at indfføre forvaltningsdomstole…

Portræt af LineBarfod

Om retten til at optage lyd ved møder

Spm. nr. S 4066 Til justitsministeren (29/7 03) af: Line barfod (EL): »Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale…

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

Call for abstracts – invitation: Barnets Lov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Temanummer i “Forvaltningsret og Politik” om “”Barnets Lov”, EMRK og internationale konventioner.”     Regeringen har nu fremsatte 27. Januar 2021  sine forslag til “Barnets Lov“. Tidsskriftet “Forvaltningsret og Politik”  inviterer til artikler om forholdet mellem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og regeringens udspil til “Barnets Lov”. Invitationen omfatter også internationale konventioner, Danmark har ratificeret, herunder fx. børnekonventionen, handicapkonventionen og ILO-konvention…