Kategori: Forvaltningsret

Forvaltningsret

Om: “Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes”

Et vigtigt  princip   Husker I historien om manden, som først modtog et brev om, at han var bevilget førtidspension. Kommunen  trak efterfølgende brevet tilbage, idet det blev hævdet, at der skulle være tale om en fejl? Der findes et princip: “BEGUNSTIGENDE FORVALTNINGSAKTER KAN IKKE TILBAGEKALDES”….. Sådan et princip gælder ikke automatisk. Uden først at have konsulteret lærebøger kommer jeg…

Tvang udenfor strafferetsplejen Betænkning nr. 1428/2003

Retssikkerhedskommissionens betænkning Forarbejde til Retssikkerhedsloven  ( “Tvangsindgrebsloven”)   Her downloadet fra krim.dk 18. maj 2022 Efterhånden vil der kunne blive indarbejdet kommentarer og referencer i selve teksten Retssikkerhedskommissionens betænkning Betænkning nr. 1428 København 2003   Resume Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til,…

Billede fra et bibliotek

Lov om retshjælp til internationale klageorganer kommenteret

LOV nr 940 af 20/12/1999  Med en kommentar af Mikael Hertig           Yderligere oplysningerVis/skjul Yderligere oplysninger   Lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner   VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: …

Retssikkerhedskommisionens Betænkning 1428 af 2003

Retssikkerhedskommissionens betænkning Betænkning nr. 1428 København 2003   Resume Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder, som handler uden for strafferetsplejen, uden forudgående retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomheder eller foretage andre tvangsindgreb omfattet af grundlovens §…