Kategori: JURA-LITTERATUR

Retssikkerhedskommisionens Betænkning 1428 af 2003

Retssikkerhedskommissionens betænkning Betænkning nr. 1428 København 2003   Resume Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder, som handler uden for strafferetsplejen, uden forudgående retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomheder eller foretage andre tvangsindgreb omfattet af grundlovens §…

Skilt med vejledning

Om Vejledningspligt

Somme tider lander jeg i underlige diskussioner med folk herinde . Jeg tænker på situationer, hvor nogle mener noget andet om gældende ret. På en eller anden måde lægger juridiske udlægninger og fortolkninger op til rethaveriskhed. Det er der flere grunde til. Den mest nærliggende er, at der indenfor lovene altid skal fortolkes. Lovene forudser aldrig virkeligheden helt. Derfor må…

Billede fra et bibliotek

Forvaltningsretslige artikler og bøger – vores bibliotek

    Forvaltningsret og Statsret bevæger sig ligesom alt andet, men langsomt. Læren om magtens tredeling stammer fra den franske revolution i 1789 og er resultatet af et oprør, vi også i en lidt mindre blodig form oplevede i Danmark med tres års forsinkelse. Den på nogle strækninger parallelle udvikling i de europæiske samfund indebærer, at dansk forvaltningsret og statsret…