Kategori: Konventioner og traktater

Inuitkvinde sorthåret billede sort/hvis

Oprindelige folks rettigheder

ILO.-konvention 169 om Oprindelige Folks rettigheder Danmark har ratificeret denne konvention. Den er ikke inkorporeret i dansk lov. På alle områder, hvor den ikke er i direkte modstrid med dansk lov (ikke bekendtgørelser etc. nedenunder i den retlige trinfølge) kan den påkaldes. En del af bestemmelserne tilpligter regeringen at indrette lovgivning og administration på bestemte måder. Det ville være dejligt,…