Ombudsmanden har til jhuse på Gammel Torv

Sådan blev Ombudsmanden til

      Hvorfor fik vi et tilsyn med forvaltningen, der hørte under Folketinget og ikke under domstolene? Andre lande, bortset fra Sverige, har typisk forvaltningsdomstole. Der har flere gange været fremsat forslag om, at vi skal ændre den danske ordning med forskellige administrative ankeorganer og mere eller mindre erstatte dem med forvaltningsdomstole. Der er hjemmel til at indfføre forvaltningsdomstole…

Inuitkvinde sorthåret billede sort/hvis

Oprindelige folks rettigheder

ILO.-konvention 169 om Oprindelige Folks rettigheder Danmark har ratificeret denne konvention. Den er ikke inkorporeret i dansk lov. På alle områder, hvor den ikke er i direkte modstrid med dansk lov (ikke bekendtgørelser etc. nedenunder i den retlige trinfølge) kan den påkaldes. En del af bestemmelserne tilpligter regeringen at indrette lovgivning og administration på bestemte måder. Det ville være dejligt,…

Skilt med vejledning

Om Vejledningspligt

Somme tider lander jeg i underlige diskussioner med folk herinde . Jeg tænker på situationer, hvor nogle mener noget andet om gældende ret. På en eller anden måde lægger juridiske udlægninger og fortolkninger op til rethaveriskhed. Det er der flere grunde til. Den mest nærliggende er, at der indenfor lovene altid skal fortolkes. Lovene forudser aldrig virkeligheden helt. Derfor må…

Portræt af LineBarfod

Om retten til at optage lyd ved møder

Spm. nr. S 4066 Til justitsministeren (29/7 03) af: Line barfod (EL): »Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale…

Billede af Grundloven

Grundloven af 5. juni 1953

Grundloven     Grundloven kan også downloades her Grundloven1953   Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)       Vi Frederik den Niende, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, Gør vitterligt: I overensstemmelse med bestemmelserne i § 94 i Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1915 med ændringer af…

Mor på gynge solnedgang gynge ved siden af er tom

Call for abstracts – invitation: Barnets Lov og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Temanummer i “Forvaltningsret og Politik” om “”Barnets Lov”, EMRK og internationale konventioner.”     Regeringen har nu fremsatte 27. Januar 2021  sine forslag til “Barnets Lov“. Tidsskriftet “Forvaltningsret og Politik”  inviterer til artikler om forholdet mellem Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) og regeringens udspil til “Barnets Lov”. Invitationen omfatter også internationale konventioner, Danmark har ratificeret, herunder fx. børnekonventionen, handicapkonventionen og ILO-konvention…