Tag: Ankestyrelsen

Rudersdals rådhus i Holte

Kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer. Ingen Instruktionsbeføjelse

Ankestyrelsen 2021, Det kommunale tilsyn   Kommunalbestyrelsen i en kommune har ikke nogen instruktionsbeføjelse overfor kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmers beslutninger. Et flertal i Rudersdal Byråd ville påtale, at de to udpegede bestyrelsesmedlemmer i et plejehjem indtog en anden position i spørgsmålet om afskedigelsen af en ledende medarbejder. Problemet her er, at byrådet ikke må instruere bestyrelsesmedlemmerne i, hvordan de skal udøve…

Hvor uafhængig er Ankestyrelsens legalitetskontrol ?

Af Mikael Hertig Cand. scient.pol Forvaltningsretlig konsulent for Jobcentrets Ofre   Det er ikke noget nyt. at administrativ rekurs sker til instans, der organisatorisk hører til under den udøvende magt. Det er tværtimod definitionen. Imidlertid har der været tradition for, at ankeinstansen arbejdede udenfor ministres, amtsrådsformænds og borgmestres instruktionsbeføjelse, både direkte og indirekte. Rekursmyndighedens reelle uafhængighed er en forudsætning for,…