Tag: dom

Forvaltningsret

Om: “Begunstigende forvaltningsakter kan ikke tilbagekaldes”

Et vigtigt  princip   Husker I historien om manden, som først modtog et brev om, at han var bevilget førtidspension. Kommunen  trak efterfølgende brevet tilbage, idet det blev hævdet, at der skulle være tale om en fejl? Der findes et princip: “BEGUNSTIGENDE FORVALTNINGSAKTER KAN IKKE TILBAGEKALDES”….. Sådan et princip gælder ikke automatisk. Uden først at have konsulteret lærebøger kommer jeg…