Tag: ILO-konvention 169

Grønlænderes rettigheder som oprindeligt folk ILO 169

I første omgang bringes her den rå tekst med bemærkninger og tiltrædelse. Kommentarer følger senere.   1994/1 BSF 31 Folketinget Yderligere oplysninger Folketinget udtaler sin tilslutning til, at den af Den Internationale Arbejdskonference i året 1989 vedtagne konvention nr.169 vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater ratificeres med virkning for Kongeriget Danmark. Oprindeligt fremsat forslag Folketinget udtaler sin tilslutning…

Inuitkvinde sorthåret billede sort/hvis

Oprindelige folks rettigheder

ILO.-konvention 169 om Oprindelige Folks rettigheder Danmark har ratificeret denne konvention. Den er ikke inkorporeret i dansk lov. På alle områder, hvor den ikke er i direkte modstrid med dansk lov (ikke bekendtgørelser etc. nedenunder i den retlige trinfølge) kan den påkaldes. En del af bestemmelserne tilpligter regeringen at indrette lovgivning og administration på bestemte måder. Det ville være dejligt,…