Tag: jura

Lille pige ser på vandet efter tø i Nuuk

Kan anbringelser udenfor hjemmet erklæres ugyldige

      Når tiden nedbryder retsgarantier 12. april 2022   I det omfang,  hensynet til barnets tarv igen og igen under dets opvækst vurderes som øjebliksbilleder, tilsidesættes muligheden for at erklære ulovlige beslutninger ugyldige. Hvis den oprindelige anbringelse udenfor hjemmet ikke var gyldig, hvorfor skal den så kunne fortsætte?   Copyright: Må gerne distribueres og citeres, men kun med…

Billede fra et bibliotek

Forvaltningsretslige artikler og bøger – vores bibliotek

    Forvaltningsret og Statsret bevæger sig ligesom alt andet, men langsomt. Læren om magtens tredeling stammer fra den franske revolution i 1789 og er resultatet af et oprør, vi også i en lidt mindre blodig form oplevede i Danmark med tres års forsinkelse. Den på nogle strækninger parallelle udvikling i de europæiske samfund indebærer, at dansk forvaltningsret og statsret…