Tag: lighedsgrundsætning

Billede fra et bibliotek

Forvaltningsretslige artikler og bøger – vores bibliotek

    Forvaltningsret og Statsret bevæger sig ligesom alt andet, men langsomt. Læren om magtens tredeling stammer fra den franske revolution i 1789 og er resultatet af et oprør, vi også i en lidt mindre blodig form oplevede i Danmark med tres års forsinkelse. Den på nogle strækninger parallelle udvikling i de europæiske samfund indebærer, at dansk forvaltningsret og statsret…