Tag: lyd

Portræt af LineBarfod

Om retten til at optage lyd ved møder

Spm. nr. S 4066 Til justitsministeren (29/7 03) af: Line barfod (EL): »Vil ministeren oplyse, om der – bortset fra retsplejelovens regler vedrørende domstolene – findes lovregler, der forbyder borgere at foretage båndoptagelse af en samtale, de selv deltager i, og såfremt dette ikke er tilfældet, om offentlige myndigheder, f.eks. en socialforvaltning, kan forbyde en borger at optage en samtale…