Tag: rekurs

Ombudsmanden har til jhuse på Gammel Torv

Sådan blev Ombudsmanden til

      Hvorfor fik vi et tilsyn med forvaltningen, der hørte under Folketinget og ikke under domstolene? Andre lande, bortset fra Sverige, har typisk forvaltningsdomstole. Der har flere gange været fremsat forslag om, at vi skal ændre den danske ordning med forskellige administrative ankeorganer og mere eller mindre erstatte dem med forvaltningsdomstole. Der er hjemmel til at indfføre forvaltningsdomstole…

Hvor uafhængig er Ankestyrelsens legalitetskontrol ?

Af Mikael Hertig Cand. scient.pol Forvaltningsretlig konsulent for Jobcentrets Ofre   Det er ikke noget nyt. at administrativ rekurs sker til instans, der organisatorisk hører til under den udøvende magt. Det er tværtimod definitionen. Imidlertid har der været tradition for, at ankeinstansen arbejdede udenfor ministres, amtsrådsformænds og borgmestres instruktionsbeføjelse, både direkte og indirekte. Rekursmyndighedens reelle uafhængighed er en forudsætning for,…