Tag: sprog

Bygning Menneskerettighedsdomstolen

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

    Bekendtgørelse om ændring af bilag 1 til lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention   I henhold til § 2, stk. 4, i lov nr. 1080 af 20. december 1995 om ændring af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fastsættes: § 1 Bilag 1 til lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention som ændret ved lov nr.…

Inuitkvinde sorthåret billede sort/hvis

Oprindelige folks rettigheder

ILO.-konvention 169 om Oprindelige Folks rettigheder Danmark har ratificeret denne konvention. Den er ikke inkorporeret i dansk lov. På alle områder, hvor den ikke er i direkte modstrid med dansk lov (ikke bekendtgørelser etc. nedenunder i den retlige trinfølge) kan den påkaldes. En del af bestemmelserne tilpligter regeringen at indrette lovgivning og administration på bestemte måder. Det ville være dejligt,…