Tag: tvangsfjernelse

Lille pige ser på vandet efter tø i Nuuk

Kan anbringelser udenfor hjemmet erklæres ugyldige

      Når tiden nedbryder retsgarantier 12. april 2022   I det omfang,  hensynet til barnets tarv igen og igen under dets opvækst vurderes som øjebliksbilleder, tilsidesættes muligheden for at erklære ulovlige beslutninger ugyldige. Hvis den oprindelige anbringelse udenfor hjemmet ikke var gyldig, hvorfor skal den så kunne fortsætte?   Copyright: Må gerne distribueres og citeres, men kun med…

Tekst Berigtigelse - og en med kuglepen

Berigtigelse og Digital Forvaltning

  Berigtigelse i Digital Forvaltning   Mikael Hertig er Folkepensionist. Han forsker selvbestaltet indenfor forvaltningsretlig forskelsbehandling af grønlændere i Danmark ​Berigtigelse i Digital Forvaltning Familieadskillelse på myndighedens initiativ ​Abstract   ”Rectification in the digitalized public administration” is comparing analogous administration as in the 1980ies with modern Danish digital document handling practice. Danish administrative law is founded on civil law /…