Tag: udenfor strafferetsplejen

Retssikkerhedskommissionens Betænkning til Tvangsindgrebsloven mm 2003

Denne betænkning er hentet fra Krim.dk juni 2021 Retssikkerhedskommissionens betænkning Betænkning nr. 1428 København 2003   Resume Retssikkerhedskommissionen blev nedsat af Justitsministeriet i februar 2002 og har bl.a. haft til opgave at gennemgå de regler i lovgivningen, der indeholder hjemmel til, at offentlige myndigheder, som handler uden for strafferetsplejen, uden forudgående retskendelse kan opnå adgang til private boliger og virksomheder…